Od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, smo v smeri prizadevanj za preprečevanje in obvladovanje širjenja kapljičnih okužb zaradi novega koronavirusa SARS-CoV-2 oziroma bolezni COVID-19, danes, 12.3.2020, prejeli naslednje navodilo za izvajanje socialnovarstvenih programov:

 

  1. Dnevni centri (za vse ciljne skupine uporabnikov), kjer se ljudje praviloma zadržujejo preko dneva – SE ZA OBDOBJE DO 29. 3. 2020 POPOLNOMA ZAPREJO (s pričetkom 13. 3. 2020). Strokovni delavci morajo biti na voljo in dosegljivi v času, ko je program namenjen uporabnikom, tako, da lahko v NUJNIH primerih uporabniki z njimi stopijo v stik PREKO TELEFONA ALI ELEKTRONSKE POŠTE.

 

  1. Svetovalnice, informacijske pisarne in programi zagovorništva SE ZA OBDOBJE DO 29. 3. 2020 POPOLNOMA ZAPREJO (s pričetkom 13. 3. 2020). Strokovni delavci morajo biti na voljo in dosegljivi v času, ko je program namenjen uporabnikom, tako, da lahko v NUJNIH primerih uporabniki z njimi stopijo v stik PREKO TELEFONA ALI ELEKTRONSKE POŠTE.

 

  1. Namestitveni programi – delovanje teh programov, kjer je za uporabnike nujno potrebno zagotoviti podporo zaposlenih, delujejo nespremenjeno, ob STRIKTNEM UPOŠTEVANJU NAVODIL ZA PREVENTIVO, ki so objavljeni na spletni strani NIJZ in gov.si (https://www.gov.si/teme/koronavirus) (razkuževanje, umivanje, primerna razdalja, nič osebnih stikov…). MDDSZ si bo ob morebitnem pojavu okužbe v namestitvenih programih, za izvajalce namestitvenih programov, prizadevalo pridobiti zaščitno opremo.

 

VSI UKREPI VELJAJO DO 29. 3. 2020, S PRIČETKOM 13. 3. 2020 ALI DO PREKLICA OZ. DRUGAČNIH NAVODIL S STRANI PRISTOJNIH MINISTRSTEV OZ. ORGANOV.

Meni