Objavljamo prosto delovno mesto: strokovni delavec na programu III – M/Ž STANOVANJSKA SKUPINA KOPER

Opis del in nalog:
STROKOVNI DELAVEC V STANOVANJSKI SKUPINI, STROKOVNO DELO S POSAMEZNIKOM V PISARNI IN V STANOVANJSKI SKUPINI (UPORABNIKI, SVOJCI), SPREMLJANJE UPORABNIKOV, SKUPINSKO DELO POSREDNO ZA UPORABNIKE IN SVOJCE (STIKI S STROKOVNIMI SLUŽBAMI, PRIPRAVA NA DELO), VODENJE PROSTOVOLJCEV, NAČRTOVANJE IN POROČANJE (TEDENSKI IN LETNI PLAN DELA), PRIPRAVA MESEČNEGA POROČILA, EVALVACIJA, PREDSTAVLJANJE DELA IN PROGRAMA LOKALNIM STROKOVNIM SLUŽBAM, BELEŽENJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE O DELU, VODENJE IN UREJANJE SEZNAMOV, ADREM IN EVIDENC, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNIH PLANOV DELA ENOTE IN SKRB ZA NJEGOVO REALIZACIJO.

Pogoji:

  • VII. Stopnja izobrazbe
  •  Vozniški izpit B kategorije
  •  Delovno razmerje se sklepa za določen čas – nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu
  • Rok za prijavo: 14 dni
  • obvezno opravljen izpit s področja socialnega varstva

Prijave poslati na elektronski naslov: martina.serafini@ozara.org

Meni