Ob izteku koledarskega leta imajo vsi davčni zavezanci priložnost, da izberejo prejemnika 0,5% dohodnine, ki bi sicer ostal v državnem proračunu. Ta znesek ni zanemarljiv, saj se je v letu 2009 za ta način doniranja odločilo le 28,59% zavezancev, ki pa so skupaj vseeno namenili kar 3.379.428, 00 evrov. Tako v državnem proračunu oz. na t.i. državni kartici ostaja veliko denarja, s katerim bi lahko preživelo veliko nevladnih organizacij, ki zdaj skrbijo za pomoč ljudem na različnih področjih, od humanitarnega, do kulturnega in tudi področja skrbi za duševno zdravje, ki je v Sloveniji še posebno zapostavljeno.

S kampanjo Doniraj.si skušamo v društvu OZARA Slovenija ljudi nagovoriti, da vzamejo svoj denar v svoje roke in ga raje namenijo ta, kjer bodo na neprofiten način prispevali h kakovosti bivanja v naši družbi. Donacija je za vse brezplačna oz. brez finančnih posledic. Z doniranjem dela tega denarja, ki bi sicer ostal v državnem proračunu, lahko društvom, kot je tudi društvo Ozara Slovenija, pomagamo uresničevati vizije in utrjevati vrednote, ki ustvarjajo nove priložnosti za življenje brez predsodkov.

Potrebno je narediti le to, da na strani www.doniraj.si izpolnite formular, čas za oddajo tega zahtevka pa je do konca leta, saj davčni organ upošteva veljavne zahtevke, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva za nakazilo dohodnine izbrani organizaciji velja, dokler DURS-u ne sporočite nove zahteve (organizacije) ali preklica prvotno izbrane.

Za pomoč v obliki podarjene 0,5% dohodnine se vam najlepše zahvaljujemo! Z zbranim denarjem bomo dodatno nadgradili naše programe, velik del pa bomo namenili neposredni finančni pomoči najbolj socialno ogroženim uporabnikom naših programov.