Programi in projekti

Ozara izvaja številne podporne programe ter programe samopomoči in zagovorništva za uporabnike in njihove svojce, preventivne aktivnosti, založniško dejavnost, izobraževanje in pozitivno promocijo duševnega zdravja.

Več o posamezni dejavnosti pobrskajte v levem navigacijskem meniju.