VGC Štajerska

Večgeneracijski center Štajerska (VGC Štajerska) vsem uporabnikom ponuja prostore, strokovno podporo, vodene aktivnosti, info točko in neformalno druženje, kar za uporabnike predstavlja ustvarjanje in vzdrževanje socialnih mrež, preprečuje osamljenost, socialno izključenost, revščino.

V VGC Štajerska uporabniki lahko vsak dan na enem mestu pridobijo vse informacije o razpoložljivih storitvah s področja preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja socialnih stisk in težav, preberejo dnevno časopisje, uporabljajo računalnik ali računalniško tablico, s pomočjo IKT vzdržujejo socialne stike, se naučijo tujega jezika, udeležiijo različnih delavnic, športnih aktivnosti,…

TEMELJNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • neformalno druženje,
 • info točka,
 • aktivnosti skupin za samopomoč,
 • delavnice in predavanja za vse ranljive skupine,
 • usposabljanja in izobraževanja za prostovoljce,
 • izvajanje preventivnih delavnic za krepitev zdravja,
 • izvajanje ustvarjalnih delavnic,
 • učenje uporabe IKT,
 • inštrukcije za osnovnošolce in dijake,
 • izvajanje prostočasnih aktivnosti, usmerjenih v druženje in šport in širitev socialnih mrež,
 • organiziranje in izvedba medgeneracijskih taborov,
 • izvajanje aktivnega druženja s predstavniki različnih društev, nvo, …
 • glasbene delavnice,
 • aktivnosti, kjer se predstavlja slovenska kultura, hrana, navade, običaji, jezik,
 • aktivnosti, kjer se predstavljajo tuje kulture, hrana, navade, običaji, jezik,
 • potopisna predavanja,
 • nudenje brezplačne pravne pomoči,
 • aktivno varstvo za otroke,
 • druženje ob različnih aktivnostih, …

Moto VGC Štajerska je “Kanček več za vse”, kar pomeni, da si z vsemi aktivnostmi in vsebinami prizadevamo za čim boljšo socialno vključenost vseh, za preprečevanje revščine, za medgeneracijsko povezovanje in tako vsakemu posamezniku skušamo ponuditi priložnost za boljše, srečnejše, mirnejše in bolj zdravo življenje, saj smo prepričani, da s priložnostjo za vsakega in ponujeno roko vsakemu posamezniku lahko skupaj dosežemo boljše življenje za vse in tako pripomoremo k boljši družbi.

Partnerji projekta so: Zveza prijateljev mladine Maribor, Ozara, Zavod Antona Martina Slomška, strokovna partnerja pa Center za pomoč na domu in Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza; pri projektu pa sodeluje še 140 drugih organizacij (društev, nvo, zadrug, javnih institucij,..) in 10 lokalnih skupnosti.

Več o projektu vam je na voljo na spletni strani projekta VGC Štajerska ali FB strani