Nosilni programi

V Ozari izvajamo tri nosilne programe psihosocialne podpore in rehabilitacije, ki temeljijo na individualnem načrtovanju ter predstavljajo pomemben segment pri celoviti obravnavi oseb s težavami v duševnem zdravju v R Sloveniji. Vsi programi so s strani Socialne zbornice Slovenije prejeli verifikacijske listine in so vključeni v standarizirani evalvacijski postopek, ki ga za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opravlja Inštitut RS za socialno varstvo.

Več informacij o njih lahko izveste s klikom na ime posameznega programa v meniju.