Osebna izkaznica

Ime: OZARA SLOVENIJA Nacionalno združenje za kakovost življenja
Ustanovitev: 10.03.1994
Sedež :
 Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor

Telefon/Fax: (02) 33 00 444 / (02) 33 00 447
E-mail: info@ozara.org
Spletna stran: www.ozara.org

Matična številka: 5831016
ID za DDV: 70835632
Transakcijski račun: 04515-0000773113
TRR: pri Nova KBM d.d., Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor

Direktor (zakoniti zastopnik): Boštjan Repnik, univ.dipl.prav.
Predsednik: mag. Bogdan Dobnik, dipl.soc.del.

Način organiziranosti: društvo, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva; humanitarna organizacija

Društvo je vpisano v register društev Upravne enote Maribor. Številka vpisa v register društev: 94.

AJPES

Meni