Osebna izkaznica

Ime: OZARA SLOVENIJA Nacionalno združenje za kakovost življenja
Ustanovitev: 10.03.1994
Sedež :
Ljubljanska ulica 42, 2000 Maribor

Telefon: (02) 33 00 444
E-mail: info@ozara.org
Spletna stran: www.ozara.org

Matična številka: 5831016
ID za DDV: 70835632
Transakcijski račun: 04515-0000773113
TRR: pri Nova KBM d.d., Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor

Direktor (zakoniti zastopnik): Boštjan Repnik, univ. dipl. prav.
Predsednik: mag. Bogdan Dobnik, dipl. soc. del.
Člani upravnega odbora: Bogomir Špindler (predsednik), Zlata Dragan, Anja Rozman, Jelena Ratković in Sebastjan Sitar

Način organiziranosti: društvo, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva; humanitarna organizacija

Društvo je vpisano v register društev Upravne enote Maribor. Številka vpisa v register društev: 94 (AJPES)

Aktualno letno vsebinsko in finančno poročilo: Letno poročilo o delovanju društva Ozara Slovenija v letu 2022