Predstavitev

Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, je nevladna, humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Z različnimi programi zagotavljamo strokovno pomoč in podporo ljudem z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ljudem v duševni stiski in njihovim svojcem, poleg tega pa namenjamo skrb še ohranjanju in izboljšanju duševnega zdravja vseh prebivalk in prebivalcev R Slovenije. Posebno pozornost namenjamo izobraževanju in založniški dejavnosti, svoje poslanstvo pa izpolnjujemo preko sodelovanja s številnimi domačimi in tujimi institucijami in posamezniki. Ozara ima svoj sedež v Mariboru, svojo dejavnost pa izvaja v 27. krajih širom Slovenije.

V Ozari si prizadevamo za partnerski odnos med ljudmi s težavami v duševnem zdravju, njihovimi svojci in strokovnimi delavci. Z individualnim pristopom in skupnim načrtovanjem uporabnikom omogočamo vnovično vključitev v družbeno in delovno okolje ter prispevamo k njihovi boljši opremljenosti za samostojno in kakovostno življenje. Prav vsi uporabniki imajo možnost aktivnega vplivanja na delovanje organizacije, saj lahko preko svojih predstavnikov enakopravno sodelujejo pri sprejemanju vseh pomembnejših odločitev.

V Ozari smo v 25 letih delovanja ponudili pomoč preko 5800 osebam s težavami v duševnem zdravju ter preko 2100 svojcem teh oseb. V naše programe se na letni ravni aktivno vključuje skoraj 1600 uporabnikov, pomoč in podporo pa jim zagotavlja skoraj 70 zaposlenih strokovnih in laičnih delavcev ter preko 130 prostovoljcev.

Meni