Predstavitev

Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, je nevladna, humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Z različnimi programi zagotavljamo strokovno pomoč in podporo ljudem z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ljudem v duševni stiski in njihovim svojcem, poleg tega pa namenjamo skrb še ohranjanju in izboljšanju duševnega zdravja vseh prebivalk in prebivalcev R Slovenije. Posebno pozornost namenjamo izobraževanju in založniški dejavnosti, svoje poslanstvo pa izpolnjujemo preko sodelovanja s številnimi domačimi in tujimi institucijami in posamezniki. Ozara ima svoj sedež v Mariboru, svojo dejavnost pa izvaja v 27. krajih širom Slovenije.

V Ozari si prizadevamo za partnerski odnos med ljudmi s težavami v duševnem zdravju, njihovimi svojci in strokovnimi delavci. Z individualnim pristopom in skupnim načrtovanjem uporabnikom omogočamo vnovično vključitev v družbeno in delovno okolje ter prispevamo k njihovi boljši opremljenosti za samostojno in kakovostno življenje. Prav vsi uporabniki imajo možnost aktivnega vplivanja na delovanje organizacije, saj lahko preko svojih predstavnikov enakopravno sodelujejo pri sprejemanju vseh pomembnejših odločitev.

V Ozari smo v 25 letih delovanja ponudili pomoč preko 5800 osebam s težavami v duševnem zdravju ter preko 2100 svojcem teh oseb. V naše programe se na letni ravni aktivno vključuje skoraj 1600 uporabnikov, pomoč in podporo pa jim zagotavlja skoraj 70 zaposlenih strokovnih in laičnih delavcev ter preko 130 prostovoljcev. Razmerje med najnižjo in najvišjo plačo v naši organizaciji ne presega razmerja 1:2,75.