Predstavitev

OZARA Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja, je nastalo leta 1994, predvsem iz potrebe po organiziranih izvenbolnišničnih dejavnostih za ljudi s težavami v duševnem zdravju.

Delovanje društva je bilo sprva lokacijsko usmerjeno predvsem na območje Štajerske, danes pa obsega več kot dvajset enot in gostovanj (v Mariboru, Murski Soboti, Ljutomeru, Lendavi, Slovenj Gradcu, Ljubljani, Kranju, Novem mestu, Izoli, Kopru, Celju, Brežicah, Novi Gorici, Črnomlju, Sevnici, Krškem, Bohinju, Tolminu, Trebnjem, na Ptuju, Ravnah na Koroškem, Bovcu, Jesenicah), razpršenih po celotnem območju Slovenije.

S širitvijo na nove lokacije so se širili tudi programi in storitve društva, ki vključenim uporabnikom lajšajo prehod iz institucij v domače okolje in prispevajo k njihovi večji samostojnosti ter h kakovostnejšemu življenju v skupnosti.

Prvi je začel delovati program dnevnega centra, ki je usmerjen v druženje in konstruktivno preživljanje prostega časa po odpustu iz bolnišnice. Vključeni uporabniki so lahko izkoristili tudi namestitev in podporo v okviru programa stanovanjskih skupin, in sicer v spodbudnem okolju izven institucij, ter tako ponovno pridobili potrebne funkcionalne spretnosti in samostojno zaživeli v domačem okolju. Od leta 1999 deluje tudi program pisarn za informiranje in svetovanje, ki preko terenskega dela posameznikom omogoča individualno obravnavo ter ustrezno podporo tudi v njihovem domačem okolju.

Poleg naštetega pa izvajamo še številne podporne programe ter programe samopomoči in zagovorništva za uporabnike in njihove svojce, preventivne aktivnosti, založniško dejavnost, izobraževanje in pozitivno promocijo duševnega zdravja.

Z leti delovanja so nekateri programi presegli naravo neprofitnosti, zaradi česar smo leta 2005 programe zaposlovanja in usposabljanja prenesli na invalidsko podjetje OZARA, d. o. o., ki težje zaposljivim osebam zagotavlja poklicno in delovno rehabilitacijo, celostno pomoč in podporo pri zaposlovanju tako znotraj podjetja kot tudi drugod na trgu delovne sile. V letu 2006 je invalidsko podjetje OZARA, d. o. o., ustanovilo zaposlitveni center OZARA ZC, d. o. o., ki nudi možnost zaposlovanja invalidov izključno na zaščitenih delovnih mestih.

Društvo OZARA ves čas obstoja poglobljeno in aktivno sodeluje pri oblikovanju ustreznih politik na področju duševnega zdravja v Sloveniji in tujini; je kolektivna članica Socialne zbornice Slovenije, CNVOS, Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij in Slovenske zveze za zdravje. Ima sklenjene številne bilateralne sporazume s področnimi slovenskimi organizacijami ter institucijami in je članica naslednjih mednarodnih združenj in organizacij: MHE – Mental Health Europe, EUFAMI – European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness in GAMIAN Europe – Global Alliance of Mental Illnes Advocacy Networks in mreže CARe Europe.

OZARA Slovenija zaposluje 80 strokovnih delavcev in sodelavcev, njene storitve in programe pa je v 18 letih delovanja koristilo več kot 3700 uporabnikov in 1300 svojcev uporabnikov. Seveda pa izvedba vseh aktivnosti ne bi bila mogoča brez pomoči številnih prostovoljcev. Danes tako pod okriljem društva OZARA v 22 krajih po Sloveniji deluje 16 stanovanjskih skupin, 5 dnevnih centrov ter 13 pisarn za informiranje in svetovanje in 5 gostovanja le-teh.

Prelet devetnajstletnega dela kaže, da smo v društvu OZARA v teh letih uresničili večino zastavljenih ciljev in to predvsem s pomočjo zavzetih strokovnih delavcev in njihovega tesnega sodelovanja z uporabniki. Potrebe ljudi s težavami v duševnem zdravju se spreminjajo. Cilj našega dela pa ostaja enak – ljudem s težavami v duševnem zdravju na poti v samostojno življenje omogočiti podporo v obliki in na način, kot jo potrebujejo. V organizaciji se zavedamo, da nas v prihodnje čaka še mnogo izzivov, ki bodo od nas zahtevali strokovne in inovativne rešitve. Trudili se bomo, da jih bomo v sodelovanju z uporabniki naših storitev našli čim več.

Obišči

 • Povezava
 • Oilright
 • Ustavi se

Prispevaj

 • Paypal donacija
 • Doniraj.si

Forum

 • med.over.net

Podporniki

 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 • Fiho
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
 • Mestna občina Ljubljana
 • Mestna občina Maribor
 • http://www.certifikatdpp.si/
 • Zavarovalnica Sava
 • … in drugi.