poglejte

KAJ DELAMO

nosilni programi

naši programi temeljijo na individualnem načrtovanju ter predstavljajo pomemben segment pri celoviti obravnavi oseb s težavami v duševnem zdravju

spremljevalni program

ponujamo programe samopomoči in preživljanja prostega časa, preventivne aktivnosti, založniško dejavnost, izobraževanja in še mnogo več

mednarodno sodelovanje

v različnih mednarodnih projektih pridobivamo nove izkušnje ter razvijamo nove pristope pri delu z različnimi ranljivimi ciljnimi skupinami

doniraj.si

z doniranjem 1% vaše dohodnine nam lahko pomagate uresničevati vizije in utrjevati vrednote, ki ustvarjajo nove priložnosti za življenje brez predsodkov

kdo

NAS PODPIRA