Konec aprila 2012 se je 5 predstavnikov društva Ozara Slovenija udeležilo usposabljanja trenerjev za projekt SUVOT. V okviru projekta, ki je sofinanciran s strani Evropske unije, bomo v Sloveniji v enoletnem obdobju od maja 2012 do maja 2013 izvedli pilotsko delavnico poklicnega usposabljanja, v katero bomo predvidoma vključili 10 oseb s težavami v duševnem zdravju.

Na treningu so se udeleženci seznanili z nekaterimi teoretičnimi izhodišči o simulacijskih tehnikah in kuharskem kurikulumu, ki sta bistvena sestavnega dela progrma usposabljana projekta SUVOT. Še pomembneje pa je, da so veliko tehnik tudi praktično preizkusili.

Za več informacij o projektu, pišite na mateja.kramberger@ozara.org, ali pokličite 02 33 00 445.