OZARA Slovenija in OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. sta ustanovili socialno podjetje BOLJE, katerega osnovna dejavnost bo zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov, ki nastajajo v kuhinjskih obratih slovenskih javnih zavodov. V nadaljevalni fazi se želi podjetje, ki bo v skladu z zakonodajo zaposlovalo najtežje zaposljive osebe, osredotočiti še na predelavo odpadkov v zanimive produkte. Več o socialnem podjetju BOLJE bo v kratkem na voljo na spletni strani www.bolje.si.