Konzorcij, ki ga sestavljajo Dom Danice Vogrince (kot vodilni partner), OZARA Slovenija, Zveza prijateljev mladine Maribor in Zavod Antona Martina Slomška (partnerji), je na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov MDDSEM prepričal strokovno komisijo ter tako uspel s prijavo Večgeneracijskega centra Štajerska (VGC Štajerska). V projektu sodeluje tudi 10 občin (Duplek, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Mestna občina Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Rače Fram, Ruše, Starše, Šentilj),vanj pa je vključenih tudi 122 drugih organizacij (društev, nevladnih organizacij, zavodov,…).

 

VGC Štajerska bo na območju Štajerske zagotavljal petletni preventivni projekt namenjen socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin in preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. Sredstva za financiranje projekta se zagotavljajo v okviru proračuna, delno pa jih zagotavlja Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Izbrani projekt je plod odličnega dela, znanja in visokih strokovnih in moralnih standardov, sodelavcev Doma Danice Vogrinec Maribor, partnerjev, predstavnikov vključenih občin in sodelujočih organizacij. VGC Štajerska bo širši javnosti podrobneje predstavljen na posebni novinarski konferenci, ki bo v Domu Danice Vogrinec potekala v ponedeljek, 16.1., s pričetkom ob 10.00 uri.

Meni