Nacionalni inštitut za javno zdravje, Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Ozara Slovenija in Slovenski center za preučevanje samomora UP IAM bomo letošnji Svetovni dan preprečevanja samomora obeležili s celodnevnim strokovnim posvetom, ki smo ga poimenovali “Skupaj za preprečevanje samomora”. Posvet bo poteka v torek, v torek, 10. 9. 2019, s pričetkom ob 8.45 uri, v prostorih Zdravstvene fakultete v Ljubljani (Zdravstvena pot 5).

Na strokovnem posvetu bodo slovenski strokovnjaki problem samomorilnosti osvetlili celostno – skozi različne determinante (genetski in okoljski dejavniki) in stopnje samomorilnosti (od samomorilnih misli do samomora), pri obeh spolih ter v različnih starostnih skupinah (med mladimi, odraslo in starejšo populacijo). Predstavljeni bodo najnovejši izsledki s področja žalovanja in stališč do samomora, čemur bo poleg predavanja namenjena tudi delavnica (število udeležencev bo omejeno).

Za udeležbo na dogodku ni kotizacije, potrebne pa so predhodne prijave na spletnem naslovu https://anketa.nijz.si/a/124421. Za udeležbo na strokovnem posvetu smo vložili vlogo za dodelitev licenčnih točk na Zdravniško zbornico, Socialno zbornico Slovenije in Zbornico zdravstvene in babiške nega Slovenije.

Več podrobnosti o dogodku (program) bo objavljenih v začetku julija 2019.