Predstavniki Ozara Slovenija so se 16. in 17. januarja 2020 mudili v Neaplju, kjer so se udeležili uvodnega srečanja, ki je potekalo v okviru projekta XENIA: He Inclusiveness Index (indeks inkluzivnosti fakultet in visokih šol). Triletni projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije, natančneje programa Erasmus +, ključni ukrep 3.

Projekt XENIA bo izvajal konzorcij, sestavljen iz 7 partnerjev iz 5 evropskih držav (Italija, Irska, Slovenija, Grčija in Španija). Njegov namen bo razvoj inovativnega orodje, s katerim bo evropskim visokošolskim ustanovam pomagalo oceniti, kako vključujoča so njihova okolja in programi za LGBT+ osebe. Obenem bodo lahko ustanove s pomočjo orodja oblikovali mehanizme, s katerimi bodo lahko v kar največji meri zadovoljiti potrebe te skupine in obenem zaščititi njihove temeljne pravice ter izboljšali njihove akademske možnosti.

Na srečanju so partnerji pričeli z načrtovanjem dejavnosti delovnega paketa 1, katerega namen je izdelava skupne metodologije ter določitev tematskih področij in kazalnikov za indeks inkluzivnosti – orodja, ki bo visokošolskim ustanovam pomagalo izboljšati njihovo vključujočnost ter jih obenem opremilo z orodji, študijami primerov in dobrimi praksami za boj proti stigmi in izključevanju na podlagi spola in spolne usmerjenosti. V nadaljevanju so se partnerji dogovorili še o načinih ocenjevanja in zagotavljanja kakovosti projekta.

Začetno srečanje je služilo kot odlična priložnost za dogovor o spletni domeni, logotipu projekta in oblikovanju spletne strani, s katero bodo povečali prepoznavnost projekta in omogočili čim boljšo diseminacijo informacij o projektu. Partnerji želijo s pomočjo digitalnih in klasičnih kanalov komunikacije v času trajanja projekta doseči nekaj manj kot 3 milijone oseb.

OZARA Slovenija bo projekt in njegov izdelek – indeks inkluzivnosti fakultet in visokih šol, predstavila eni izmed slovenskih univerz, po koncu projekta pa poskrbela za nadaljnjo promocijo in prepoznavnost orodja, z namero, da bi ga v prihodnosti uporabljale vse slovenske univerze in njihove visokošolske ustanove.

Več o projektu bo v kratkem na voljo na posebni podstrani. Za dodatne informacije o projektu XENIA in nas kontaktirajte na: info@ozara.org ali telefonu 01/ 62 00 442.