V okviru aktivnosti projekta »KO-PROSTO: S krepitvijo prostovoljstva do večje profesionalizacije nevladnih organizacij« vabimo na spletno okroglo mizo:

“PROSTOVOLJSTVO V ČASU COVID-19 V ORGANIZACIJAH NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA IN SORODNIH NVO”

► KDAJ: v četrtek 6. maja 2021 ob 10:00 uri prek aplikacije Zoom

Zaradi lažje organizacije zbiramo prijave na mojca.stubljar@ozara.org ali preko telefona: 01 230 78 32 najkasneje en dan pred izvedbo.

► PROGRAM:

09:50-9:55
Prijava udeležencev

9:55-10:00
Kratka predstavitev projekta KO-PROSTO
Mojca Štubljar, OZARA
Barbara Dolničar Teul, ŠENT
mag. Bogdan Dobnik, OZARA

10:00 – 10:10
Psihološke posledice epidemije COVID-19
asist. dr. Sana Čoderl Dobnik, predsednica Zbornice kliničnih psihologov Slovenije

10:10 – 10:20
Uvodni pozdrav in oris stanja na projektih v okviru Javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019

Erika Lenčič Stojanovič, vodja sektorja za nevladne organizacije, Ministrstvo za javno upravo

10:20 – 10:30
Uvodna predstavitev o prostovoljstvu v času COVID- 19

Katarina Rotar, koordinatorka, Slovenska Filantropija

10:30-11:45
Predstavitev izkušenj prostovoljskega dela v času COVID- 19 v posameznih NVO

NVO na področju duševnega zdravja:

• OZARA Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja,
• ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje,
• Društvo Novi Paradoks,
• Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI«,
• Zavod Franko Maribor.

Špela Jovan, strokovna vodja programa stanovanjskih skupin OZARA
Tina Nanut, strokovna vodja I programa Dnevni center ŠENT
Srečko Brumen, predsednik društva Novi Paradoks
mag. Katarina Tomažič, sekretarka društva Vezi
Iva Anžlovar, direktorica Zavoda Franko

Prostovoljstvo v luči prostovoljca in uporabnika storitev

Andreja Štepec, ŠENT in Andreja Udovič, OZARA

Predstavitev izkušenj drugih sorodnih organizacij:

• Zveza Sožitje – zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju,
• Društvo Projekt človek,
• Ljudska univerza Kranj.

Vojka Lipovšek Polc, predsednica komisije za Vseživljenjsko učenje, Zveza Sožitje
Ada Glažar, strokovna sodelavka odgovorna za prostovoljsko delo, Društvo Projekt Človek
Mateja Šmid, direktorica Ljudske univerze Kranj

11:45 – 12:15
Diskusija in zaključek

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019.