Projekt Pisma sreče je nastal z namenom, da stanovalcem stanovanjskih skupin Ozara Slovenija polepšamo praznične dni. V decembru 2021 smo se tega projekta lotili tako, da smo vse stanovanjske skupine povabili k sodelovanju k izmenjavi pisem, voščilnic. Sodelovali so tako stanovalci kot tudi strokovne delavke, mentorice in mentorji.

Cilj je bil, da vsak stanovalec prejme pismo, voščilnico z lepimi željami, ki mu bo okrasila praznične dni, narisala nasmeh, kajti velikokrat stanovalci nimajo nikogar, ki bi se spomnil na njih v teh časih, ki bi naj bili čarobni, veseli, radostni. Tako se lahko zgodi, da so praznični časi polni tesnobe, žalosti, osamljenosti. S tem projektom smo želeli prebuditi čarobnost, ki jih prikličejo lahko lepe, iskrene besede.

Naredili smo seznam pošiljanja pisem in voščilnic stanovanjskih skupin. Le-te se glede na število stanovalcev razlikujejo med sabo, za to smo morali pripraviti tabelo, saj je bil cilj, da sleherni stanovalec prejme in izdela, oblikuje, napiše voščilnico ali pismo.

In kako je to v praksi potekalo? Tako, da je stanovanjska skupina Murska Sobota poslala štiri pisma v stanovanjsko skupino Celje in štiri v Novo mesto. Stanovanjski skupini Celje in Novo mesto sta pisma poslali v stanovanjsko skupino v Maribor. Slednja je poslala dvajset pisem v stanovanjsko skupino Nova Gorica in štiri v stanovanjsko skupino na Ptuju. Le-ta pa je poslala štiri pisma v stanovanjsko skupino v Maribor.

Pošiljanje pisem je torej zaokrožilo po Sloveniji s čarobno noto prebujanja sreče. Stanovalci so bili nad prejetimi pismi in voščilnicami nadvse zadovoljni, veseli in prijetno presenečeni. Čas, ko smo skupaj prebirali prejeta pisma, je bil še posebej čaroben, dišalo je po prihajajočih praznikih, po bližini in sprejetosti. Iskrice v očeh naših stanovalcev je bilo jasno videti in to iskreno radost, ki jo topla beseda lahko ustvari.

Ko smo oblikovali projekt, smo sprejeli tudi odločitev, da se bomo v toplejših mesecih med sabo obiskali. Organizirali bomo izlet v stanovanjske skupine in se med sabo spoznali, družili in soustvarili poseben dan.

Projekt Pisma sreče je majhen projekt, kjer smo z drobno pozornostjo narisali sonce stanovalcem vseh stanovanjskih skupin. Uspel je in želimo si, da skupaj soustvarimo še dalje veliko pisem sreče, kajti besede, ki prihajajo iz srca, vedno najdejo pot k srcu.