Izšla je nova monografija Samomor v Sloveniji in svetu – opredelitev, raziskovanje, preprečevaje in obravnava. Monografija je nastala kot plod sodelovanja med slovenskimi strokovnjaki, ki so dejavni na kliničnem, raziskovalnem in javnozdravstvenem področju preprečevanja samomora. Ponuja obsežno zbirko znanja in usmeritev za nadaljnje delovanje na področju suicidologije v Sloveniji in po svetu. Izdajatelj je NIJZ, urednici pa sta doc. dr. Saška Roškar in izr. prof. dr. Alja Videtič Paska.

V želji, da bi bil problem samomorilnosti čim bolj celostno predstavljen, so poglavja v monografiji zastavljena tako, da obravnavajo različne vidike samomorilnosti – psihološke dejavnike, genetske dejavnike, sociološke dejavnike in dejavnike konteksta, klinične in javnozdravstvene vidike, različne načine preprečevanja samomorilnosti in ogrožene skupine, različne oblike pomoči, postvencijo, evtanazijo in pomoč pri samomoru.

Monografija je razdeljena na štiri vsebinske sklope. V tretjem sklopu – Obravnava različnih oblik samomorilnosti in ogrožene skupine –, ki je vsebinsko najobsežnejši, so predstavljeni različni pristopi k obravnavi samomorilnosti. Izpostavljena je vloga primarne, sekundarne in terciarne zdravstvene ravni obravnave, opisane so značilnosti in posebnosti samomorilnega vedenja pri izbranih ogroženih ciljnih populacijah, predstavljena je vloga izbranih virov pomoči in nevladnih organizacij.  Kot primer dobre prakse je podrobno predstavljeno delovanje društva Ozara Slovenija na področju preprečevanja samomora v Sloveniji. Soavtor članka z naslovom Dejavnosti in vloga nevladnih organizacij na področju preprečevanja samomorilnosti je namreč predsednik društva mag. Bogdan Dobnik. 

Z vsebino, ki je zajeta v monografiji, avtorji želijo slovenskim bralcem ponuditi znanje in informacije, ki jim bodo lahko v pomoč pri izpolnjevanju poslanstva suicidologije. Knjiga je namenjena širšemu krogu bralcev. Vsebine so lahko zanimive za študente različnih študijskih smeri, raziskovalce, ki se podajajo na pot raziskovanja samomorilnosti, strokovnjake, ki delajo v praksi in si želijo izpopolniti svoje znanje o samomoru, knjiga pa je lahko zanimiva tudi za bralce, ki jih omenjene vsebine zanimajo izven njihovega delovnega področja.

Monografija Samomor v Slovenij in svetu vam je v elektronski verziji na voljo tukaj.