V Ozari Slovenija, Enota Celje smo v torek, 31. 5. 2022 pripravili dan odprtih vrat, saj želimo prispevati k destigmatizaciji duševnih bolezni. Ljudem želimo odpreti naša vrata, da spoznajo delovanje Ozare Slovenija in slišijo zgodbe naših stanovalcev. Dogodka se je udeležila tudi podžupanja Mestne občine Celje, gospa Breda Arnšek in  tako podprla delovanje Ozare Slovenija.  Za popestritev dogodka so poskrbeli otroci iz vrtca Tončke Čečeve, enote Center ter profesionalna glasbenika Ana in Jernej.

Za nami je dolgo obdobje, ko smo se soočali z epidemijo Covid- 19,  sprejemali smo ukrepe za zajezitev te epidemije, ki je zelo zarezala v naša življenja, naše odnose in nam spremenila naš vsakdan.  V tem času smo še globlje spoznali, kako pomembna vrednota je zdravje in kako  zelo potrebujemo drug drugega. Stisk je bilo veliko, negotovost je prebudila tudi precej strahu.  V tem obdobju smo v Ozari bili odprti in se tudi nenehno prilagajali ukrepom ter se pogumno soočali z vsemi izzivi, ki jih je ta čas  prinesel. Med drugim smo se vse bolj posluževali uporabe novodobne tehnologije in bili tudi s pomočjo tehnologije lažje v kontaktu z našimi uporabniki in izvajali dejavnosti.

Na dnevu odprtih vrat smo obiskovalcem predstavili program Mreže stanovanjskih skupin. Stanovanjske skupine so namenjene osebam oz. uporabnikom z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki potrebujejo občasno ali stalno podporo pri bivanju in organiziranju življenja. Uporabniki so nastanjeni v urbanih središčih, v običajnih stanovanjih ali stanovanjskih hišah, v njih pa v povprečju bivajo od 3 do 5 stanovalcev, ki imajo po navadi svoje sobe, skupen dnevni prostor, kuhinjo in sanitarije.

V Ozari izvajamo tudi program Pisarne za informiranje in svetovanje, ki ponujajo organizirano obliko psihosocialne pomoči in podpore osebam s težavami v duševnem zdravju, ljudem ki doživljajo stisko in prav tako njihovim svojcem. Pomoč se izvaja tako v naši organizaciji kakor tudi v njihovem življenjskem okolju , torej v okolju kjer uporabnik živi in dela.  V ta namen izvajamo na enoti v Celju redne tedenske skupine za samopomoč, ustvarjalne delavnice , organiziramo izlete, ekskurzije in pohode v naravo. V sodelovanju s Centrom za socialno delo Celje smo na novo ustanovili skupine za samopomoč v prostorih centra za socialno delo na enotah v Laškem in Šmarju pri Jelšah.

Strokovne delavke in delavci smo pomembna podpora in pomoč našim uporabnikom. Zavedamo se, da je naše delo poslanstvo in tako ga tudi občutimo. Našim uporabnikom smo na voljo, pokličejo nas lahko zmeraj, ko potrebujejo pomoč in so v stiski. Včasih potrebujejo le pogovor, le tisti čas, da jih samo poslušamo in slišimo. Strokovna podpora pomeni tudi, da krepimo moč naših uporabnikov, z njimi iščemo njihove močne točke, soustvarjamo rešitve in poti, da se lažje soočajo z različnimi izzivi in jih hkrati podpremo pri uresničevanju njihovih želja. 

Dan odprtih vrat je ena izmed oblik  povezovanja z lokalnim okoljem, je priložnost,  da lahko obiskovalci spoznavajo področje duševnega zdravja in njegovo pomembnost. Je pot do vključevanja ljudi s težavami v duševnem zdravju, saj želimo, da se njihov glas  sliši, širi in seže do drugih ljudi.   Prav tako velja omeniti, da je duševno zdravje tisto področje, ki postaja vse bolj prepoznavno, kajti vse več ljudi se  udeleži dneva odprtih vrat pri nas.  Vse to nam daje potrditev, da je o duševnem zdravju potrebno glasno govoriti in se povezovati z okoljem. Potrebujemo drug drugega,  kajti naše življenje je nenehno soustvarjanje poti, ki je nikoli ne prehodimo sami, ampak zmeraj skupaj z drugimi.