V združenju Ozara Slovenija nadaljujemo z izvajanjem preventivnih aktivnosti za krepitev duševnega zdravja otrok in odraslih. Po izdaji številnih publikacij, katerih namen je otrokom približati težko razumljivi svet duševnih motenj, smo izdali posebno knjižico oziroma delovni zvezek z naslovom Kresnička in njena lučka, ki je nastala izpod rok ga. Aurelije Jurca, sicer profesorice socialne pedagogike. Knjižica, ki je v svojem bistvu metodični pripomoček, na interaktiven način spodbuja različne načine komunikacije med otrokom in njegovim staršem z depresijo. Gre za pravljico, skozi katero se prepletajo razne aktivnosti, pri kateri npr. otrok zapiše/nariše, kako se počuti, enako stori mama/cela družina; napiše seznam stvari, ki jih rada počneta skupaj, ko se starš počuti dovolj močnega za to ipd. Knjižica je zasnovana na načelih socialno pedagoške stroke in ima v ozadju nastanka tudi teoretično podlago in primere iz prakse.      

Izdajo knjižice je podprlo podjetje Janssen, farmacevtski del Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, Ljubljana, ter fundacija FIHO.

O knjižici je asist. mag. Simona R. Ožek, prof. soc. ped. zapisala: “Avtorica Aurelija Jurca se je s svojo metodo soočanja otroka z depresijo starša pogumno lotila področja, ki je velikokrat prezrto.  Soočanje otroka z depresijo matere ali očeta je pojav, ki je lahko dejavnik tveganja za otrokov zdrav psihosocialni razvoj. Otrok je lahko prikrajšan za ustrezno navezovanje in vzajemno odnosnost med otrokom in starši. Še posebej takrat, ko otrok ob tem ni deležen ustrezne podpore. Avtorica je na podlagi lastnih izkušenj oblikovala učinkovito metodo soočanja otroka z depresijo starša in pri tem izpostavila pomen celostnega pristopa z vključenimi vsemi za otroka  pomembnimi osebami ter vire in moči, ki se skrivajo v otroku za premagovanje izzivov na poti razvoja. Kot pravi, verjame, da ima otrok v sebi vse, da se spopade z depresijo pri staršu, samo ustrezno podporo pri tem potrebuje. Ena izmed možnih, zelo dobrodošlih ustreznih podpor je vsekakor lahko spodaj predstavljena metoda z didaktičnim pripomočkom, ki je ciljno naravnana na vsa tista področja, kjer je podpora potrebna. Posebna vrednost metode se kaže v dobrem poznavanju področij, kjer otrok podporo potrebuje. V želji, da so vsi otroci in vsak posebej ustrezno podprti pri soočanju z depresijo starša, naj se metoda širi in pripomoček ustrezno uporablja z namenom uporabe virov in moči, ki se skriva v otrocih. Metoda za soočanje otroka z depresijo starša avtorice Aurelije Jurca tako predstavlja učinkovit način, kako ohranjati ustrezen odnos med starši in otrokom, tudi, ko se med njima postavi depresija, kar predstavlja varovalni dejavnik za zdrav psihosocialni razvoj otroka v prihodnje.”

Knjižica Kresnička in njena lučka je na voljo povsem brezplačno, naročite pa jo lahko na elektronskem naslovu info@ozara.org ali telefonski številki 02 33 00 444.