Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROKOVNI DELAVEC NA PROGRAMU III (STANOVANJSKA SKUPINA) – M/Ž
Opis del in nalog: STROKOVNI DELAVEC V STANOVANJSKI SKUPINI, STROKOVNO DELO S POSAMEZNIKOM V PISARNI IN V STANOVANJSKI SKUPINI (UPORABNIKI, SVOJCI), SPREMLJANJE UPORABNIKOV, SKUPINSKO DELO POSREDNO ZA UPORABNIKE IN SVOJCE (STIKI S STROKOVNIMI SLUŽBAMI, PRIPRAVA NA DELO), VODENJE PROSTOVOLJCEV, NAČRTOVANJE IN POROČANJE (TEDENSKI IN LETNI PLAN DELA), PRIPRAVA MESEČNEGA POROČILA, EVALVACIJA, PREDSTAVLJANJE DELA IN PROGRAMA LOKALNIM STROKOVNIM SLUŽBAM, BELEŽENJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE O DELU, VODENJE IN UREJANJE SEZNAMOV, ADREM IN EVIDENC, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNIH PLANOV DELA ENOTE IN SKRB ZA NJEGOVO REALIZACIJO.
Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba:
Raven izobrazbe (KLASIUS SRV): 170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Področje izobrazbe (KLASIUS P-16): Socialno delo in svetovanje
Podrobnejši opis (neobvezno):Alternativna poklicna/strokovna:
Raven izobrazbe (KLASIUS SRV): 162 visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Področje izobrazbe (KLASIUS P-16): Socialno delo in svetovanje
Podrobnejši opis (neobvezno): 

Trajanje zaposlitve:
določen čas, 12 mesec(ev) 0 dni
Vrsta zaposlitve:
polni delovni čas 40 ur/teden
Delovne izkušnje:
12 mesec(ev)
Vozniški izpit:
B

 

Zahtevano znanje jezikov: Zahtevana računalniška znanja:
urejevalnik besedil – osnovno
delo s preglednicami – osnovno
delo z bazami podatkov – osnovno
programiranje – osnovno
poznavanje računalniških omrežij – osnovno
poznavanje operacijskih sistemov – osnovno
računalniško oblikovanje – osnovno

 

Drugi pogoji: OBVEZEN POGOJ: OPRAVLJEN IZPIT S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA, ZAHTEVANA IZOBRAZBA: UNIV. DIPL. SOCIALNI DELAVEC, DIPL. SOCIALNI DELAVEC, lahko tudi druga ustrezna izobrazba po 69. členu zakona o socialnem varstvu. Nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, zaposlitev predvidoma s 25.02.2023.
Rok za prijavo kandidatov: 5 dni.