Obeležitev svetovnega dne duševnega zdravja 2017

Ni komentarjev

 

10. oktobra že 25. zapovrstjo obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja. Letošnji dan je posvečen duševnemu zdravju na delovnem mestu, pomembni temi, ki se je vse bolj zavedajo tudi številni slovenski delodajalci. V društvu Ozara Slovenija  bomo s kampanjo odgovorne osebe slovenskih podjetij opomnili na ta pomemben vidik, obenem pa organizirali še številne druge zanimive dogodke. S tem se pridružujemo prizadevanjem Svetovne federacije za duševno zdravje.

 

Več si lahko preberete v sporočilu za javnost “Vlaganje v dobro duševno zdravje zaposlenih prinaša koristi tako podjetjem kot tudi njihovim zaposlenim”, ki smo ga pripravili ob tej priložnosti.

 

Slovenskim delodajalcem zakonodaja nalaga upravljanje vseh vrst varnostnih in zdravstvenih tveganj za njihove zaposlene, vključno s tveganji za njihovo duševno zdravje. Vse več se jih zaveda pomena vlaganja v duševno zdravje in dobro počutje svojih zaposlenih. Tega se zavedamo tudi v Ozari. Poleg spoštovanja omenjenih zakonskih obveznosti je Ozara kot ena izmed prvih humanitarnih organizacij pridobila certifikat Družini prijazno podjetje. Le-ta njenim zaposlenim omogoča številne prednosti in ugodnosti, katerih skupni imenovalec je zmanjšanje stresa in skrbi, povezanih z usklajevanjem družinskega in službenega življenja.

 

Še več, ker Ozara deluje na področju duševnega zdravja in se zato še toliko bolj zaveda pomena promocije duševnega zdravja na delovnem mestu, se je ob finančni pomoči fundacije FIHO in podpori oglaševalskega  podjetja NOI d.o.o. odločila za izvedbo e-mail kampanje. Z njo želimo slovenske delodajalce opomniti, da vlaganje v dobro duševno zdravje zaposlenih prinaša številne koristi tako njihovim podjetjem kot tudi njihovim zaposlenim. Poleg tega bomo v teh dneh v Ozari – sami ali v sodelovanju z drugimi partnerskimi organizacijami – organizirali več različnih dogodkov izobraževalne, družabne in kulturne narave. Sledi podroben seznam dogodkov:

 

enota Ljutomer:
11.10. ob 10. uri: predavanje Andreje Pernak Vreča “Spremembe v življenju”, Miklošičev trg 3, Ljutomer

 

enota Zasavje:
10.10. ob 10. uri: predavanje Andreja Pešca z naslovom »Duševno zdravje na delovnem mestu«, Šuštarjevi 42 a, Trbovlje (v sodelovanju z Dnevnim centrom ŠENT Trbovlje)

 

enota Lendava:
10.10.: dan odprtih vrat z igranjem družabnih iger za uporabnike in predstavnike vabljenih strokovnih institucij, Cesta Lajcsija Pandurja 1, Lendava

 

enota Novo mesto:
– 10.10.2017 ob 18. uri: predstavitev knjige spec. psih. Cveta Gradišarja “Nasmeh duše – poklon zdravju”, Knjižnica Mirana Jarca, Rozmanova ulica 28, Novo mesto (v sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca)
– 24.10.2017 ob 18. uri: predavanje spec. psih. Petra Kapša “Kako se spopasti s tesnobo”, Dežela kozolcev, Šentrupert (v sodelovanju z Deželo kozolcev Šentrupert)

 

enota Nova Gorica:
– 10.10. med 10. in 14. uro: dan oprtih vrat, Partizanska cesta 57, Nova Gorica

 

enota Izola-Koper:
10. in 11.10. ob različnih urah: dogodek ”Iz stiske do rešitve’‘, na različnih lokacijah (v sodelovanju z nevladnimi organizacijami)

 

enota Črnomelj:
– 11.10. – družabno srečanje z uporabniki, Ulica 21. oktobra 19a, Črnomelj
– 25.10. ob 9.30 uri: predavanje z delavnico psihologinja Marina Strahinić “Kako asertivno reči Ne”, Ulica 21. oktobra 19a, Črnomelj

 

enota Ptuj:
10.10.: piknik, rusko kegljanje in druženje na dvorišču, Ul. Viktorina Ptujskega 3, Ptuj

 

enota Murska Sobota:
10.10.: dan odprtih vrat, Ciril Metodova ulica 9, Murska Sobota

 

enota Maribor:
– 10.10.: prijazno druženje uporabnikov, svojcev in prijateljev ob pečenem kostanju in družabnih igrah, Strossmayerjeva ulica 3, Maribor
– 10.10. od 10 do 13. ure:  dan odprtih vrat stanovanjske skupine, Ljubljanska 25a (7. nadstropje), Maribor

 

enota Sevnica:
10.10.:  dan odprtih vrat s predstavitvijo delovanja društva Ozara, Trg svobode 11, Sevnica

 

enota Brežice:
10.10. med 9.30 in 12. uro: dan odptrih vrat s kulturnim programom “Ozarina srca bijejo za duševno zdravje”, Černelčeva cesta 7, Brežice

 

enota Celje:
10.10.: druženje uporabnikov in strokovnih delavcev društev Ozara in Šent

 

enota Slovenj Gradec:
10.10.. ob 10.30 uri: predavanje dr. Tina Rahne Mandelj “Ranljivost v odnosih”, Knjižnica Ksaverja Meška, Ronkova 4, Slovenj Gradec

Meni