Maja 2021 je konzorcij XENIA sodeloval na tretjem mednarodnem srečanju projekta. Zaradi pandemije COVID-19 je sestanek, ki je bil prvotno načrtovan v Atenah, potekal v spletnem načinu na podlagi dnevnega reda, ki ga je razvil koordinator Sinapsi in ga delil z vsemi partnerji.

Po pozdravih, ki jih je vodil koordinator Sinapsi, je potekal pregled dejavnosti, že izvedenih v okviru Delovnega paketa 2, s posebno pozornostjo na indeks vključujočnosti XENIA, ki ga je pripravil IT partner Internet Web Solutions. Partnerji so razpravljali zlasti o kazalnikih za ciljno matriko in razvoju le-th, da bi zaobjeli predstave študentov in zaposlenih o vključenosti v visokošolsko izobraževanje.

To inovativno orodje izračuna rezultat testiranih visokošolskih institucij na vsakem različnem področju in na splošno ter predlaga najboljše prakse za okrepitev ali izboljšanje njihovega položaja na vsakem ocenjenem področju in na splošno. Rezultate lahko natisnete ali delite na družbenih omrežjih in objavite v posebnem oddelku z naslovom “All Star Corner”, ki je na voljo kadar koli, da se s tem zagotovi trajnost XENIA projekta tudi v prihodnje.

Hellenic Open University, odgovorni partner za Delovni paket 3, je predstavil dejavnosti, ki jih je treba izvesti v naslednjih mesecih. Delo bo osredotočeno na pilotiranje in upodabljanje XENIA – Beta indeksa, preden bo ta uradno predstavljeno splošni javnosti.

Xenia je projekt, ki ga sofinancira program Erasmus + Evropske komisije in vključuje konzorcij 7 partnerjev iz 5 držav (Irske, Italije, Grčije, Slovenije in Španije).

Namen projekta je spodbujati socialno in izobraževalno vključevanje spolnih manjšin in marginaliziranih skupin na visokih šolah v EU z razvojem in izvajanjem inovativnega indeksa vključujočnosti, ki podpira enakost, raznolikost in vključenost v kontekst EU na področju visokega šolstva.

Ozara Slovenija, projektni partner Xenia, je odgovorna predstavljati in izpeljati projekt na nacionalni ravni.