Društvi ŠENT – slovensko združenje za duševno zdravje, in Ozara Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja sta ob koncu skupnega projekta »KO-PROSTO: S krepitvijo prostovoljstva do večje profesionalizacije nevladnih organizacij«, ki ga je financiralo Ministrstvo za javno upravo RS, izdali priročnik z naslovom Prostovoljstvo na področju duševnega zdravja. Na voljo sta tako elektronska kot tiskana verzija.

Priročnik poskuša ne samo razkriti tančico, ovito okoli skrivnostne narave duševnih motenj, temveč hkrati ponuditi nekaj kratkih, a zelo pomembnih napotkov v primerih, ko je sodelovanje oteženo zaradi močneje izraženih simptomov motnje. Pri tem je ključno, da prostovoljce  na več mestih opominja, da ne smejo prevzeti nalog in odgovornosti, ki jo morajo nositi strokovni delavci organizacij.

Priročnik osvetli tudi izjemno pomembno, a največkrat spregledano vprašanje: ali lahko uporabniki (socialnovarstvenih) programov za duševno zdravje opravljajo prostovoljsko delo v organizaciji ter tako hkrati nastopajo še v vlogi prostovoljcev? V društvih si v skladu s svojim poslanstvom, pa tudi globalnimi trendi na področju duševnega zdravja prizadevajo, da bi ljudi s težavami v duševnem zdravju – torej uporabnike njihovih programov – aktivno vključevali tudi v izvajanje programov in aktivnosti, največkrat ravno v vlogi prostovoljcev.

Posebno poglavje je namenjeno tudi pandemiji covida-19, ki zadnji dve leti intenzivno narekuje tempo življenja povsod po svetu. Vloga prostovoljcev se je v tem času le še povečala, prav tako je v prihodnosti pričakovati povečano pojavnost duševnih motenj, kot posledice dolgoročnih vplivov omejitev ter pandemske izčrpanosti.

Spremno besedo k priročniku je napisala prim. Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filatropije, svoje strokovno znanje s področja duševnega zdravja so v priročniku prispevali prof. dr. Vesna Švab, specialistka psihiatrije ter predsednica Šenta, asist. dr. Sana Čoderl Dobnik, specialistka klinične psihologije in predsednica Zbornice kliničnih psihologov Slovenije, ter strokovni delavci oziroma mentorji društv Šent in Ozara – Nastja Salmič Tisovec, Margerita Humar, mag. Bogdan Dobnik in Barbara Dolničar Teul. Priročnik je uredila Mojca Štubljar. V publikaciji so zbrane tudi številne izjave prostovoljcev in mentorjev obeh društev, ki so aktivno sodelovali v projektu in iskreno spregovorili o delu in izkušnjah v času epidemije.

Priročnik PROSTOVOLJSTVO NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA je v elektronski verziji na voljo tukaj, na elektronskem naslovu info@ozara.org pa lahko naročite tudi brezplačen tiskani izvod