KO-PROSTO

V društvih ŠENT in OZARA smo pričeli z izvajanjem skupnega projekta, katerega namen je krepitev prostovoljstva v obeh društvih.

Skupaj društvi štejeta več kot 400 prostovoljcev, ki imajo v društvih zelo pomembno vlogo. Te pa je potrebno izobraziti o duševnih boleznih, o skrbi zase, postavljanju mej, vzpostavitvi delovnega odnosa idr. V ta namen bomo izvedli izobraževanja in srečanja za prostovoljce, organizirali bomo izmenjave prostovoljcev med društvoma, kar bo doprineslo k iskanju dobrih praks v vsaki izmed organizacij in ugotavljanju možnih izboljšav.

Organizirali bomo tudi izobraževanja za strokovne delavce, ki jih želimo opremiti za mentorsko delo s prostovoljci. Poleg izobraževanj bomo strokovnim delavcem omogočili intervizijska srečanja, na katerih bodo lahko podelili svoje izkušnje pri vodenju prostovoljcev.

Ob zaključku projekta bomo pripravili še priročnik, ki bo vseboval navodila za uspešno opravljanje in vodenje prostovoljskega dela v nevladnih organizacijah na področju duševnega zdravja, kakor tudi smernice za oblikovalce lokalnih in nacionalnih politik. Priročnik bomo laični in strokovni javnosti predstavili na okrogli mizi, za predstavnike medijev pa bomo pripravili novinarsko konferenco.

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019 v vrednosti 125 000,00€.

 

 

 

Podrobnosti o projektu

Obdobje november 2019 – januar 2022
Ime projekta  

KO-PROSTO: S krepitvijo prostovoljstva do večje profesionalizacije nevladnih organizacij

Prijavitelj ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje
Partner OZARA Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja
Pridruženi partnerji Društvo projekt človek

 Zveza Sožitje

Ljudska univerza Kranj

Zbornica kliničnih psihologov

Področje dejavnosti Prostovoljstvo na področju duševnega zdravja v nevladnih organizacijah
Aktivnosti projekta –          Izobraževanja za prostovoljce

–          Srečanja za prostovoljce

–          Izmenjave prostovoljcev ŠENT-a in OZARE

–          Izobraževanja za strokovne delavce

–          Intervizijska srečanja

–          Priprava priročnika za prostovoljsko delo

–          Predstavitev priročnika na okrogli mizi in novinarski konferenci

Naziv (so)financerja projekta Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019