Ob zaključku projekta »COVID–19 – Pomoč ljudem s težavami v duševnem zdravju kot podpora pri blaženju posledic zaradi epidemije COVID-19«financiranem s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropskega socialnega sklada, smo pripravili zloženko, ki govori o vplivu COVID-19 na duševno zdravje žensk in moških. Zlasti izpostavlja obremenitve, ki so jim bile v tem času podvržene ženske. Le-te so  prevzele večji del bremena šolanja otrok od doma ter bile pogosteje žrtve nasilja v družini. Povečala se je brezposelnost v gostinstvu in turizmu, kjer je okoli 60% zaposlenih ženskega spola, ter obremenitve zdravstvenih in skrbstvenih delavcev, kjer delež zaposlenih žensk celo 80%. 

Zloženka vam je v elektronski obliki na voljo tukaj, v tiskani obliki pa vam bo v kratkem dosegljiva na vseh enotah društva Ozara Slovenija ter ostalih institucijah (centri za socialno delo, zdravstveni domovi…).