Stanovanjske skupine

Stanovanjske skupine so manjše bivalne enote za tiste ljudi z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki potrebujejo občasno ali stalno podporo pri bivanju in organiziranju njihovega življenja. Nahajajo se v urbanih središčih, v običajnih stanovanjih ali stanovanjskih hišah, v njih pa v povprečju bivajo trije do štirje stanovalci, ki imajo svoje sobe, skupen dnevni prostor, kuhinjo in sanitarije.

Stanovalci so upravičeni do strokovne podpore, ki je odvisna od njihovega zdravstvenega in psihosocialnega stanja, njihovih interesov, potreb in osebnih ciljev. Stanovanjska skupina je prehodna oblika bivanja, saj ljudi s težavami v duševnem zdravju spodbuja k neodvisnemu življenju. Stanovalci se tako v skladu s svojimi zmožnostmi in ob podpori strokovnih delavcev po določenem času izselijo iz stanovanjske skupine ter samostojno zaživijo v domačem okolju.

Stanovanjske skupine se nahajajo v Mariboru, Murski Soboti, Ptuju, Celju, Novem mestu in v Novi Gorici.  

Za podrobne informacije o programu sta vam na voljo strokovni vodji programa Špela Jovan, univ. dipl. soc. del. in Jelena Ratković, prof., in sicer na elektronskih poštnih naslovih Spela.Jovan@ozara.org ter Jelena.Ratkovic@ozara.org.

Uradne ure in kontaktne podatke o posameznih lokacijah izvajanja programa lahko pridobite s klikom na ime enote v meniju.