Pisarne za informiranje in svetovanje

Pisarne za informiranje in svetovanje ponujajo organizirano oblika psihosocialne pomoči in podpore osebam s težavami v duševnem zdravju, ki se izvaja tako v naši organizaciji, kakor tudi v njihovem življenjskem okolju (na domu, v javnih prostorih). Takšen fleksibilen pristop omogoča dostop do uporabnikov, ki jih drugače ne bi bilo možno vključiti v ustrezne službe pomoči in to v okoljih, v katerih se počutijo najbolj varne.

Dejstvo je, da so ljudje s težavami v duševnem zdravju v času duševne krize zaprti vase, neradi zapuščajo svoje domače okolje, se ne želijo izpostavljati in srečevati z drugimi ljudmi, vsakršni obiski pri osebnemu zdravniku, psihiatru in ostalih strokovnjakih pa so zanje v tem času prenaporni. Izvajalci programa obiskujejo in spremljajo uporabnike tudi takrat, ko ti koristijo storitve in programe drugih izvajalcev. Pisarne za informiranje in svetovanje zagotavljajo pomoč in podporo svojcem uporabnikov.

Za podrobne informacije o programu sta vam na voljo strokovni vodji programa Tanja Velkov Garagić, univ. dipl. soc. del. in Zlata Dragan, univ. dipl. soc. del., in sicer na elektronskih poštnih naslovih Tanja.VelkovGaragic@ozara.org ter Zlata.Dragan@ozara.org.

Uradne ure in kontaktne podatke o posameznih lokacijah izvajanja programa lahko pridobite s klikom na ime enote v meniju.