Dnevni centri

Dnevni centri ponujajo strokovno svetovanje in različne oblike strokovnega dela, katere razvijajo in krepijo individualnost vključenih oseb, razrešujejo njihove osebne stiske ter jim pomagajo pri vključevanju v aktivno življenje. Dnevni centri služijo tudi različnim oblikam preživljanja prostega časa, družabnemu življenju in skupinskim dejavnostim. Vključenim osebam so na voljo različne ustvarjalne delavnice (likovna – slikanje na steklo, platno, svilo idr.; keramična – oblikovanje različnih izdelkov iz gline; aranžerska – izdelovanje embalaže, aranžmajev, čestitk idr.), izobraževalne in interesne dejavnosti (literarna, glasbena in kulinarična delavnica, tečaji tujih jezikov idr.) ter različni družabni dogodki.

Dnevni centri omogočajo nadaljevanje rehabilitacijskega procesa v sproščenem okolju. Vključenim osebam pomagajo prebroditi marsikatero krizno stanje, s čemer se ohranja in krepi njihovo zdravje ter omogoča hitrejše in kakovostnejše okrevanje.

Podrobne informacije (uradne ure, naslov in telefon) o posameznih lokacijah izvajanja programa lahko pridobite s klikom na ime enote v meniju. 

 

Meni