Enota Kranj

Pisarna za informiranje in svetovanje

Kidričeva 6
4000 Kranj
Tel.: 04/ 236 26 10, 031/495 514
Uradne ure: v ponedeljek in sredo, med 8. in 12. uro