Enota Ljubljana

Pisarna za informiranje in svetovanje

Cigaletova ulica 5
1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 244 51 20
Uradne ure: v ponedeljek in sredo, med 8. in 12. uro