Enota Posočje

Pisarna za informiranje in svetovanje

Trg svobode 16
5222 Kobarid
Tel.: 05/ 33 03 721, 031 669 096
Uradne ure: v ponedeljek in sredo, med 8. in 12. uro

Enota pokriva še občine: Tolmin, Bovec, Kobarid