Enota Črnomelj

Pisarna za informiranje in svetovanje

Ulica 21. oktobra 19a
8340 Črnomelj
Tel.: 07/ 30 61 860, 070/550 654
Uradne ure: v ponedeljek in sredo, med 8. in 12. uro