Daphne III Empower Women and Providers

Projekt je bil namenjen opolnomočenju žensk, ki so žrtve nasilja v družini in imajo hkrati težave v duševnem zdravju. Glavni poudarek je na povečanju zmožnosti kako se kosati s problemom nasilja v družini, samoorganizaciji in kontrolo nad življenjskim okoljem skozi uporabo posebnih orodij. Ker so mnoge med njimi tudi matere, bo del aktivnosti namenjen tudi povečanju njihove zmožnosti zaščite otrok pred vplivi opazovanega nasilja v družini.

Prav tako pa je projekt bil namenjen povečanju zavedanja, znanja in veščin različnih strokovnih delavcev, ki delajo s ciljno skupino žensk, o pomenu nasilja v družini na duševno zdravje in jih usposobiti, da bodo lahko aktivno podpirali žrtve nasilja v družini.

V terapevtsko-izobraževalnem programu so bile na voljo različne interaktivne metode, samopomoč in strategije medsebojne podpore.

Učinkovitost ukrepov smo evalvirali skozi zadovoljstvo uporabnic programa in vključenih strokovnih delavcev, evalvacija pa bo vključevala tudi kvantitativne rezultate o vplivih na duševno zdravje.

Projekt se je izvajal v Veliki Britaniji, Italiji, Grčiji, Sloveniji in na Poljskem. Izvajalci projekta so poleg Ozare bile raziskovalne in nevladne organizacije.

Več informacij o projektu najdete na tej povezavi.