LdV LEOCARE

Ozara je bila del projekta “Izboljšani moduli usposabljanja in nove priložnosti za pomočnike s področja sociale in zdravstvenega varstva”, ki je bil namenjen izboljšanju izobrazbenih možnosti v sodelujočih državah z namenom zagotavljanja bolj primerljivih in transparentnih izobrazb. Skozi timsko delo so partnerji izmenjali primere dobrih praks in pripravili izobraževalne module za pomočnike na področju sociale in zdravstvenega varstva. Pomočniki v domovih za starejše in bolnišnicah, kakor tudi v drugih zavodih in organizacijah, delajo tudi s starejšimi in z osebami z invalidnostmi, ki predstavljajo kritično ranljivo skupino. Še posebej zato je zelo pomembno, da izobraževanja pomočnikom odgovarjajo na zahteve in potrebe 21. stoletja. Znano je namreč, da pomočniki niso posebej specializirano usposobljeni za delo s temi ranljivimi skupinami.

Projektni partnerji so zaradi želje po zagotavljanju boljše izobraženosti kadrov pripravili izobraževalne module tega projekta. V okviru partnerskih srečanj so si partnerji ogledali številne organizacije in zavode, ki izvajajo primerljive storitve in tako pripravljenim modulom dodali še evropsko dimenzijo. Pričujoči moduli zagotavljajo pomočnikom nova, poglobljena, znanja in spodbujajo vseživljenjsko učenje.

Rezultati projekta so na razpolago na tej povezavi.