Enota Lendava

Pisarna za informiranje in svetovanje

Kranjčeva ulica 4
9220 Lendava
Tel.: 070/419 879
Uradne ure: v ponedeljek in sredo, med 8. in 12. uro