Enota Novo mesto

Pisarna za informiranje in svetovanje

Rozmanova ulica 10
8000 Novo mesto
Tel.: 07/ 39 42 661
Uradne ure: v ponedeljek in sredo, med 8. in 12. uro

 

Enota pisarne za informiranje in svetovanje pokriva še občine: Trebnje, Žužemberk, Škocjan, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Mirna, Šentrupert, Mokronog – Trebelno in Straža; gostovanje Trebnje: Golijev trg 3 (1x 14 dni).