Enota Brežice

Pisarna za informiranje in svetovanje

Černelčeva cesta 7
8250 Brežice
Tel.: 07/ 49 94 160
Uradne ure: v ponedeljek in sredo, med 8. in 12. uro

 

Enota pisarne za informiranje in svetovanje pokriva še občino Krško, gostovanje Krško: CKŽ 15, Krško (2x tedensko)

 

Meni