Enota Brežice

Pisarna za informiranje in svetovanje

Prešernova cesta 13
8250 Brežice
Tel.: 07/ 49 94 160
Uradne ure: v ponedeljek in sredo, med 8. in 12. uro

 

Enota pisarne za informiranje in svetovanje pokriva še občino Krško, gostovanje Krško: CKŽ 15, Krško (2x tedensko)