Anonimno spletno svetovanje

Program deluje v obliki spletnega foruma, ki je objavljen na vodilni slovenski spletni strani s področja zdravja – www.med.over.net. Na vprašanja odgovarja strokovna delavka društva, ki se je posebej usposobila za tovrsten način svetovanja. Obiskovalcem foruma, ki jim le-ta zagotavlja popolno anonimnost, želimo odgovoriti na vprašanja v zvezi s čustvenimi težavami in duševnimi stiskami, jim ponuditi nasvet, podporo ter jih spodbuditi, da v primeru resnejših težav, ki jih sami ne zmorejo več rešiti, čim prej poiščejo ustrezno strokovno pomoč.

Poleg tega želimo obiskovalce na primeren način poučiti o duševnih motnjah, s spodbujanjem zanimanja za njihovo lastno duševno zdravje pa zmanjšati verjetnost za nastanek psihosocialnih težav. Prav tako jih želimo informirati o duševnih stiskah, ki jih s seboj prinašata odraščanje in staranje ter jim ponuditi pomoč pri njihovem premagovanju. Obiskovalce želimo spodbujati k prevzemanju odgovornosti za njihovo lastno življenje ter usmeriti v reševanje težav in skrb za zdrav življenjski stil.

Vabimo vas, da forum obiščete klikom na to povezavo.