Skupine za samopomoč

Program je za ljudi s težavami v duševnem zdravju posebnega pomena, saj omogoča izmenjavo izkušenj in iskanje rešitev na drugačen način. Ponuja jim možnost, da skupaj z drugimi premagujejo težave s katerimi se srečujejo, pri tem pa niso vezani na profesionalno pomoč. Za nemoten potek in organizacijo skrbi vodja skupine (ta je lahko uporabnik ali strokovni delavec), katerega uporabniki skupine sami izberejo.

Program omogoča članom, da se skupaj z vrstniki oz. ljudmi s podobnimi izkušnjami, pogovarjajo o težavah v vsakdanjem življenju. Teme pogovorov določijo uporabniki sami. Srečanja so lahko usmerjena na konkreten problem (npr. težave z jemanjem zdravil, težave s prekomerno težo ipd.), splošne probleme uporabnikov (npr. brezposelnost, stigmatizacija ipd.), lahko pa so tudi družabne narave. S programom želim uporabnikom pomagati pri razvijanju pozitivne samopodobe ter jim pomagati izraziti čustva, sprejeti sebe in okolico. Poleg tega jim program pomaga premagovati občutke izoliranosti, zmanjševati socialno izključenost ter povečati zmožnost samostojnega življenja. Medsebojno podpiranje članom omogoča pridobivanje samozavesti in spretnosti za vsakdanje življenje.