Založništvo in informiranje

Preko različnih publikacij informiramo in osveščamo javnost o pomenu duševnega zdravja, o pojavnosti duševnih motenj in o oblikah pomoči ljudem v duševni stiski. Izdajamo otroško in mladinsko literaturo, preko katere skušamo otrokom in mladostnikom na prilagojen ter razumljiv način približati problematiko duševnih motenj. S tem jih želimo na primeren način poučiti o duševnih motnjah, s spodbujanjem zanimanja za njihovo lastno duševno zdravje pa zmanjšati verjetnost za nastanek psihosocialnih težav. Poleg tega jih želimo informirati o duševnih stiskah, ki jih s seboj prinaša odraščanje ter jim ponuditi pomoč pri njihovem premagovanju.

S programom želimo izboljšati tudi kvaliteto življenja tistih otrok in mladostnikov, katerih starši trpijo za katero izmed hudih duševnih motenj, so zasvojeni ali pa so storili samomor. Pri odraslih in starostnikih želimo izboljšati njihovo osveščenost o duševnih motnjah ter pomenu ustrezne skrbi za duševno zdravje. S tem skušamo preprečevati nastanek duševnih motenj in njihov nadaljnji razvoj, posredno pa vplivati še na zmanjšanje števila samomorov.


Naslovnice knjig za otroke in mlade o duševnih motnjah

Naslovnice publikacij, ki obravnavajo samomor