Prostočasovne aktivnosti

Prostočasovne aktivnosti ljudem s težavami v duševnem zdravju omogočajo brezplačno ali cenovno ugodno vključevanje v kulturno-družabno, športno ter izobraževalno življenje v njihovem lokalnem okolju. Program je za vključene uporabnike pomemben predvsem z vidika kakovostnega preživljanja in zapolnitve prostega časa, zajema pa organizacijo in izvedbo naslednjih aktivnosti za uporabnike naših storitev:

  • organizirano druženje, ki zajema različna praznovanja, izlete po različnih krajih po Sloveniji, organizacijo piknikov ter organizirane obiske ostalih enot društva,
  • športne aktivnosti, kot je npr. igranje košarke, nogometa, odbojke, badmintona, tenisa ter vadbo fitnesa ali aerobike,
  • kulturne aktivnosti, ki se nanašajo na oglede razstav, gledaliških in kino predstav, obiskov glasbenih koncertov itd.,
  • organizacijo letovanj in taborov, usmerjenih v športne aktivnosti in rekreacijo ter učenje socialnih veščin.