Preventivne delavnice za mlade

Preventivne delavnice z naslovom »Od stiske do duševne motnje« potekajo v obliki delavnic in so namenjene učencem višjih razredov osnovne šole in dijakom od prvega do četrtega letnika srednje šole. Posamezna delavnica traja dve šolski uri in se praviloma izvaja brez navzočnosti učitelja. Vsebino in strukturo delavnic smo pripravili v sodelovanju s priznanimi slovenskimi strokovnjaki s področja duševnega zdravja. Vodijo jih usposobljene strokovne delavke, zaposlene v naši organizaciji, in sicer izven svojega delovnega časa. Velik poudarek dajemo aktivni participaciji udeležencev, posredovano teoretično znanje pa podkrepimo s številnimi izkustvenimi vajami (vseh različnih vaj je osem). Na koncu delavnic vsem udeležencem razdelimo anonimne ocenjevalne vprašalnike, ki so nam vodilo za morebitno nadgradnjo oz. modifikacijo vsebine delavnic.

Program sestavljajo štirje sklopi, ki se med seboj vsebinsko povezujejo. V prvem delu obravnavamo stres ter spregovorimo o razlikah med pozitivnim in negativnim stresom. Velik poudarek namenimo stresu, ki ga mladi doživljajo zaradi šolanja, kakor tudi mehanizmom za njegovo premagovanje. V drugem sklopu jih seznanimo z najpogostejšimi duševnimi motnjami ter skupaj z njimi odpravljamo mite in predsodke o duševnih motnjah in Ijudeh, ki jih le-te prizadenejo. Naslednji sklop je namenjen prepoznavanju samomorilne ogroženosti ter načinih iskanja pomoči iz nje. V zadnjem sklopu se posvetimo načinom za doseganje dobrega počutja in skrbi za lastno duševnega zdravja. Skupaj z udeleženci identificiramo varovalne in rizične dejavnike duševnega zdravja ter načine za krepitev lastne samopodobe.

Preventivne delavnice za mlade

 

Nazaj