Izobraževanje laičnih delavcev

Namen izobraževanja je pridobivanje osnovnih znanj s področja duševnega zdravja in poglabljanje znanja in spretnosti za delo z osebami s težavami v duševnem zdravju. Pripravljeno izobraževanje v modulih vsebinsko pokrije potrebe prostovoljcev ali na novo zaposlenih laičnih delavcev (npr. programa javnih del) po znanju na področju duševnega zdravja v skupnosti in jih opremi s potrebnimi informacijami in znanjem. Poleg tega program odgovarja še na potrebe dalj časa zaposlenih laičnih delavcev in prostovoljcev, ki imajo s tovrstnim delom že določene izkušnje, saj lahko s pomočjo programa preverijo pravilnost svojih dosedanjih ravnanj in odločitev ter spoznajo nove izzive in možnosti za delo.

Naš namen je, da osnovno izobraževanje opravijo vsi laični delavci, ki delujejo na področju duševnega zdravja, nadaljevalno pa tisti, ki to želijo oziroma imajo specifične delovne pogoje, zaradi katerih imajo potrebo po dodatnih znanjih. Z izobraževanjem želimo povečati kakovost storitev na področju duševnega zdravja. Naš cilj je, da imajo prostovoljci in laični delavci do ustreznega izobraževanja čim lažji dostop in da pridobijo koristna, strokovna in praktično uporabna znanja za svoje vsakodnevno delo.