Vrstniško izobraževanje svojcev Prospect

“Prospect” temelji na vrstniškem izobraževanju svojcev, prijateljev in skrbnikov oseb s težavami v duševnem zdravju. Tradicionalno posredovanje znanja, pri katerem običajno strokovnjaki izobražujejo določeno ciljno skupino (v našem primeru vse prej omenjene), namreč izhajajo iz pozicije moči ter predpostavke, da so ravno strokovni delavci tisti, ki vedo, kaj je za določeno populacijo najbolje. S tem zanemarijo pomembno vlogo izkušenj tistih, ki se soočajo s stisko, prav tako pa zanemarijo pomen mehanizmov čustvenega razbremenjevanja in medsebojne emocionalne podpore. Ravno tem mehanizmom po “Prospect” osrednjo pozornost in skrb.

Med splošne cilje vrstniškega izobraževanja “Prospect” sodita vzpostavljanje dialoga med svojci in njihovimi obolelimi bližnjimi ter izboljšanje komunikacije in nivoja sodelovanja med njimi. S pomočjo izobraževanja svojci oseb s težavami v duševnem zdravju izvedo veliko novega o težavah v duševnem zdravju ter o prepoznavanju stisk in potreb njihovih obolelih bližnjih. Obenem pa se zavedo tudi svojih, največkrat zanemarjenih lastnih potreb. Poleg tega spoznajo veliko novega o vlogi in pomenu pravočasnega zaznavanja dejavnikov stresa ter se seznanijo z metodami za ustrezno soočanje z njim. Velik del izobraževanja je namenjen doseganju osebnostnih sprememb ter zastavljanju in doseganju njihovih osebnih ciljev.