Psihoedukacija

Psihoedukacija oseb s težavami v duševnem zdravju in njihovih svojcev je nujna, saj je stopnja poznavanja duševnih težav in virov pomoči izjemno nizka. Posledično se posamezniki slabo znajdejo  in imajo zato mnogo več težav. Brez ključnih znanj namreč ne znajo zahtevati oziroma izkoristiti določenih storitev zdravstvenega in socialnega sistema ter poskrbeti zase ali za svojca.

S pomočjo programa, kjer strokovnjak v skupini oseb z enakimi težavami posreduje znanje v pisni in ustni obliki, poleg tega pa si udeleženci lahko izkušnje med seboj tudi izmenjajo, je možnost usposabljanja najboljša. Namen programa je dosežen, če se udeleženci usposobijo za prepoznavanje in obvladovanje nekaterih ključnih situacij, ki jih prinaša njihova duševna motnja. Psihoedukacijo izvajajo usposobljeni strokovnjaki s področja zdravstvenega in socialnega varstva (psihiatri, medicinske sestre, klinični psihologi, socialni delavci, delovni terapevti ipd.).