Promocija duševnega zdravja

Z različnimi odmevnimi prireditvami (ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, svetovnem dnevu preprečevanja samomora ter drugih priložnostih) skušamo razbiti številne stereotipne predstave o ljudeh s težavami v duševnem zdravju, obenem pa vzbuditi zavedanje v javnosti, da lahko ti ljudje ob ustrezni podpori, navkljub nekaterim omejitvam, ki izvirajo iz narave motnje, udejanjajo svoje potenciale. S programom želimo poudariti pomen ustrezne skrbi za duševno zdravje ter vplivati na demistifikacijo psihiatričnih bolnišnic ter ostalih izvajalcev programov in storitev za duševno zdravje.

Osrednji cilj programa je predstavitev tematike duševnega zdravja in samomorilnosti širši javnosti ter predstavitev dejavnosti in programov, v katere se lahko vključijo ljudje s težavami v duševnem zdravju in njihovi svojci. Glavni kriterij za vzpostavitev programa temelji na dejstvu, da so v slovenskem prostoru še vedno globoko zakoreninjene stereotipne in neresnične predstave o ljudeh s težavami v duševnem zdravju in ljudeh, ki so storili ali poskusili storiti samomor. Te predstave se oblikujejo zaradi napačnih in premalo poznanih dejstev o samomoru in duševnih motnjah, kot tudi možnostmi zdravljenja in rehabilitacije.