Glasila uporabnikov

Z izdajanjem uporabniških glasil želimo uporabnikom in širši javnosti omogočiti boljšo dostopnost do pomembnih informacij o aktualnem dogajanju na področju duševnega zdravja, našem minulem delu ter načrtovanih aktivnostih društva. Uporabnike storitev želimo s programom spodbuditi, da svoja čustva, občutja ter ustvarjalni potencial izražajo na konstruktiven način. S tem lahko pomembno vplivamo na dvig njihove samozavesti, pripomoremo k izboljšanju njihove samopodobe in jim omogočimo, da sami sebe vidijo kot nekoga, ki nekaj zna in zmore. Poleg tega želimo dvigniti nivo osveščenosti o tej problematiki med širšo javnostjo. Ponuditi jim namreč želimo celovito informacijo, predvsem pa izboljšati razumevanje duševnih motenj.

Vsebinski del glasil uporabniki naših programov zapolnijo z lastnimi zgodbami, poezijo, slikami ter ostalimi avtorskimi prispevki, sodelujejo pa tudi pri njihovem oblikovanju. Med vsebine sodijo še aktualne novosti, ki se zgodijo na društvu oz. posameznih enotah društva, predstavitve njihovih preteklih aktivnosti, komentarji in recenzije knjižnih novosti ter vabila na različne prireditve.